Who links to me?

03 januari, 2007Vill du vara en bärare av ljuset?
Tag med dig bilden
till din sida.

Vill du, att ljus ska leva, tänd då hos andra samma längtan.
Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker,
tänd rättens ljus i korruptionens mörker,
tänd Trons ljus i förnekelsens mörker,
tänd Hoppets ljus i förtvivlans mörker,
tänd Kärlekens ljus i dödens mörker.
Bo Setterlind


Vidarepassat från Eva

1 kommentar:

Josephine sa...

Vackert :-)

Who links to me?